Autor: Aleksandra Janus

Crowdsourcing i angażowanie publiczności ?>

Crowdsourcing i angażowanie publiczności

Zapraszamy na warsztat z Effie Kapsalis (Smithsonian Institution) poniedziałek 29 maja 2017. Zajmując stanowisko Chief of Content and Communications Strategy w Smithsonian Institution Effie Kapsalis dba o to, żeby zasoby archiwum, a także powiązane z nimi historie, były dostępne w sieci dla wszystkich potencjalnie zainteresowanych obywateli. Ma bogate w budowaniu społeczności wokół działań instytucji – poprzez crowdsourcing, tworzenie projektów i gier angażujących odbiorców oraz prowadzenie współpracy online z szeroką siecią wolontariuszy – a także systemowym podejściu do ewaluacji własnych działań….

Czytaj dalej Czytaj dalej

Dzień domeny publicznej 2017 ?>

Dzień domeny publicznej 2017

Czym jest prawo autorskie w obliczu wieczności? Wszelkie utwory stają się własnością publiczną 70 lat po śmierci twórcy, w tym roku dotyczy to m. in. Herberta Georga Wellsa, Józefa Mehoffera, czy Gertrudy Stein. Jednak niektórzy twórcy i niektóre dzieła cieszą się szczególną ochroną. Dama z Łasiczką, która ostatnio przeszła na własność Skarbu Państwa, znajdowała się pod szczególną ochroną Fundacji Książąt Czartoryskich. Chopin to współczesny celebryta, którego nazwiskiem nie można reklamować farb ani narzędzi chirurgicznych. Czy to dobrze? W końcu dzieła…

Czytaj dalej Czytaj dalej

Digitalizacja – ewaluacja ?>

Digitalizacja – ewaluacja

Na przestrzeni ostatnich lat, przeprowadzono na szeroką skalę digitalizację zasobów polskich instytucji kultury. Celem badania jest ewaluacja tego procesu z punktu widzenia standardów (prawnych i technologicznych) udostępniania cyfrowych zasobów oraz zbadanie, czy i jak projekty te wspierają włączenie polskich zasobów do zdigitalizowanego dziedzictwa europejskiego i umożliwiają ich wykorzystanie przez polskich i międzynarodowych użytkowników. Potrzeba przeprowadzenia badań w tym zakresie pojawiła się podczas realizacji projektu badawczego “Kompetencje instytucji kultury a praktyczny wymiar wdrażania otwartości” zrealizowanego w latach 2014-2015. Stanowił on część międzynarodowego badania „Open GLAM Benchmark Survey”, przy czym na polską edycję składało…

Czytaj dalej Czytaj dalej

Rijksmuseum: przywilej bycia pierwszym ?>

Rijksmuseum: przywilej bycia pierwszym

Ktokolwiek wypowiada się na temat otwartości w sektorze kultury, z trudem obejdzie się bez przywołania przykładu holenderskiego Rijksmuseum. A Rijksmuseum niewątpliwie na tym korzysta. Dlatego właśnie krok, na który zdecydowali się przed kilkoma laty, udostępniając w sposób otwarty i w wysokich rozdzielczościach zasoby ze swojej kolekcji, był zarówno rewolucyjnym wyjściem naprzeciw potrzebom swoich odbiorców, jak i marketingowych strzałem w dziesiątkę. Ważnym kontekstem dla tego wielkiego otwarcia był trwający przez wiele lat remont głównego budynku muzeum, który umożliwiał pokazywanie tylko niewielkiego wycinka posiadanej przez muzeum kolekcji. Przy okazji…

Czytaj dalej Czytaj dalej

Public Domain City: domena publiczna na zamówienie ?>

Public Domain City: domena publiczna na zamówienie

W 2015 roku w Manchesterze odbyła się konferencja FUTURE EVERYTHING, podczas której Europeana Creative wyłoniła także zwycięzców Europeana Creative Design Challenge. Konkurs miał na celu nagrodzenie najciekawszych inicjatyw bazujących na twórczym wykorzystaniu potencjału otwartych zasobów kultury. Zwyciężczynią została Silvija Aurylaite (Litwa), która stworzyła projekt Public Domain City. Projekt Public Domain City nagrodzony został jako pierwsza platforma przeznaczona do interdyscyplinarnej eksploracji ilustrowanych książek i materiałów archiwalnych jako podstawy dla nowych twórczości. To rodzaj stocku złożonego z ciekawych ilustracji pochodzących z archiwalnych księgozbiorów, datujących się od XV…

Czytaj dalej Czytaj dalej

Cyfrowe strategie dla kultury: Michael P. Edson w Warszawie ?>

Cyfrowe strategie dla kultury: Michael P. Edson w Warszawie

Gościem czerwcowego warsztatu dla instytucji kultury był Michael P. Edson, wieloletni dyrektor do spraw strategii cyfrowej w Smithsonian Institution w Waszyngtonie. Osią tematyczną tego spotkania były strategie cyfrowe, które – w naszym przekonaniu – stanowią istotny kontekst dla mówienia o otwartości. W swojej praktyce zawodowej Michael Edson również traktuje otwartość jako ważny element myślenia o roli i misji instytucji kultury w XXI wieku. Podczas spotkania opowiedział nie tylko o swoim spojrzeniu na możliwe przenikanie się tych zagadnień, ale też o procesie wypracowywania…

Czytaj dalej Czytaj dalej

Otwartość w instytucjach kultury – tłumaczenie raportu ?>

Otwartość w instytucjach kultury – tłumaczenie raportu

Aktualnie w Centrum Cyfrowym prowadzimy projekt badawczy, który stanowi ewaluację procesu digitalizacji zasobów polskich instytucji kultury. Jest to kontynuacja przeprowadzonych przez nas wcześniej – we współpracy z Bern University of Applied Science – badań, których efektem jest raport Otwartość w instytucjach kultury. Poniżej znajdziecie anglojęzyczną wersję raportu. Pobierz raport w PDF.

Wszystko, co chcieliście wiedzieć o Public Domain Mark, ale baliście się zapytać ?>

Wszystko, co chcieliście wiedzieć o Public Domain Mark, ale baliście się zapytać

Za domenę publiczną uznajemy dobro wspólne: zbiór utworów, z których każdy może korzystać bezpłatnie i wyłącznie z ograniczeniami wynikającymi z autorskich praw osobistych, ponieważ wygasły już do nich autorskie prawa autorskie majątkowe, bądź też utwory te nigdy nie były przedmiotem prawa autorskiego. Wiele tego rodzaju zasobów jest w posiadaniu kolekcji publicznych instytucji kultury, w tym – niezwykle ciekawe spośród nich – muzeach, archiwach i bibliotekach. Są to takie zasoby, z których użytkownicy mogą korzystać bez ograniczeń wynikających z ochrony prawnoautorskiej….

Czytaj dalej Czytaj dalej

Nowy człowiek w muzeum: rezydencja wikipedystyczna. ?>

Nowy człowiek w muzeum: rezydencja wikipedystyczna.

Co może zrobić muzeum, które chciałoby, aby jego kolekcja była rzetelnie opisana na Wikipedii, choć jednocześnie nie ma Wikipedysty wśród swoich pracowników? Może przyjąć do siebie Wikipedystę Rezydenta! A on może zrobić dla instytucji znacznie więcej, niż po prostu pomóc opisać jej kolekcję. Wikipedysta Rezydent to członek społeczności Wikipedystów, który poświęca swój czas na współpracę z konkretną instytucją, przez określony czas, najczęściej w jej siedzibie. Zazwyczaj praca, którą wykonuje jest wynagradzana przez tę instytucję, choć zdarza się, że rezydent robi…

Czytaj dalej Czytaj dalej

Dlaczego warto dbać o dostępność cyfrowych kolekcji? Tłumaczenie fragmentów antologii „Sharing is Caring” ?>

Dlaczego warto dbać o dostępność cyfrowych kolekcji? Tłumaczenie fragmentów antologii „Sharing is Caring”

Oddajemy w Wasze ręce tłumaczenie wybranych fragmentów antologii Sharing Is Caring. Openness and sharing in the cultural heritage sector, zredagowanej przez Merete Sanderhof z duńskiego Statens Museum for Kunst. Antologia towarzyszy cyklowi spotkań seminaryjnych organizowanych przez SMK, które dotykają kwestii otwartości, re-use’u i dostępności cyfrowych zasobów. W minionym roku tematem spotkania było prawo do remiksu (zob. Right to Remix). Poniżej znajdziecie przygotowane przez nas tłumaczenie wybranych esejów, które złożyły się na oryginalną antologię. Pobierz w formacie PDF.