Dołącz do Pracowni Otwierania Kultury!

Twoja instytucja zdigitalizowała swoje zasoby i zastanawia się, jak efektywnie dotrzeć do ich potencjalnych odbiorców? A może szuka pomysłu na narzędzie, które pomoże wykorzystywać te zasoby w pracy nauczycieli i edukatorów? Albo na aplikację, która będzie ułatwiała ich remiksowanie i tworzenie na ich bazie własnych prac?

Pracownia Otwierania Kultury jest miejscem, w którym pomożemy Ci opracować narzędzie, które będzie bazowało na zasobach Twojej instytucji i będzie dostosowane do potrzeb jej odbiorców.

Czym jest Pracownia Otwierania Kultury?

Pracownia Otwierania Kultury to przestrzeń laboratoryjna służąca dzieleniu się wiedzą, budowaniu kompetencji i tworzeniu narzędzi, które wspierają publiczną misję instytucji kultury przybliżając otwarte cyfrowe zasoby dziedzictwa ich odbiorcom. Pracownia jest inicjatywą Centrum Cyfrowego, tworzoną w partnerstwie z Muzeum Historii Polski oraz pod honorowym patronatem Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Pracownia Otwierania Kultury łączy ludzi z zasobami dziedzictwa.

Nasze wartości:

 • Otwartość: na odbiorcę, na osoby o szczególnych potrzebach, otwartość technologiczną i prawną produktów oraz zasobów (Creative Commons)

 • Inkluzywność tworzonych rozwiązań

 • Przejrzystość procesu

 • Interdyscyplinarność

Cel projektu:  

Wdrożenie narzędzi internetowych oraz aplikacji wspierających wykorzystanie zdigitalizowanych zasobów instytucji kultury.

Dla kogo:

Zapraszamy instytucje kultury, które posiadają zdigitalizowane zasoby i chcą dotrzeć do swoich potencjalnych użytkowników poprzez wykorzystanie nowych technologii.

Jaki problem chcemy rozwiązać:

Na przestrzeni ostatnich lat przeprowadzono na szeroką skalę digitalizację zasobów polskich instytucji kultury. Dostęp – w tym otwartość technologiczna i prawna – to zaledwie pierwszy krok. Centrum Cyfrowe od lat prowadzi badania analizujące cyrkulację zasobów w sieci, sposoby cyfrowego uczestnictwa w kulturze, proces digitalizacji i udostępniania zasobów kultury, a także badania kompetencji cyfrowych.

By cyfrowe zasoby kultury mogły cyrkulować w sieci i docierać do swoich potencjalnych użytkowników, konieczne są rozwiązania budujące ich aktywne zaangażowanie i bazujące na zrozumieniu ich potrzeb, nawyków i motywacji oraz wpisujące się w misję i zadania publicznych instytucji kultury.

Co chcemy osiągnąć:

Zapraszamy do współpracy instytucje wyłonione na drodze konkursu. Podmioty te dołączą do Partnera tej edycji – Muzeum Historii Polski.

Cztery zespoły złożone z pracowników instytucji oraz ekspertów Pracowni podczas czterech spotkań w formule medialabowej oraz między nimi, pracować będą pod okiem dwóch mentorek nad czterema prototypami rozwiązań udostępniających cyfrowe zasoby ich instytucji.

Następnie, na drodze otwartego konkursu, z czterech prototypów wyłonione zostaną dwa rozwiązania, które w kolejnym roku zostaną stworzone w Pracowni wspólnie z przedstawicielami dwóch zespołów, które je wypracowały i które następnie przejmą i będą wykorzystywać je w swojej instytucji.

 

Efekty końcowe:

 • 4 prototypy rozwiązań
 • 2 wdrożone narzędzia
 • Autorska metodologia pracy nad tworzeniem narzędzi udostępniających cyfrowe zasoby instytucji kultury

 

Co oferujemy:

 • Mentoring
 • Know-how
 • Przestrzeń eksperymentalną
 • Sprawdzone metody pracy projektowej

 

Ponadto zapewniamy:

 • Zespół programistów, specjalistów od UX, grafików oraz dodatkowych specjalistów:
  • badaczy,
  • socjologów,
  • specjalistów ds. otwartości,
  • digitalizacji,
  • badań publiczności,
  • zarządzania projektami informatycznymi,
  • projektowania usług mobilnych i webowych
 • Wdrożenie prototypów
 • Testy i ewaluacje narzędzi
 • Promocję instytucji i ich zasobów.

 

Jak to robimy:

Inspiracją i punktem odniesienia dla sposobu działania Pracowni Otwierania Kultury są metodologie pracy stosowane przez twórców innowacji i technologii.

 • Proces kreatywny
 • User-centered design – projektowanie nastawione na potrzeby użytkowników
 • Lean product design – projektowanie nastawione na stworzenie produktu
 • Design thinking – proces twórczy oparty o koncept projektu i prototypowanie

 

Dołącz do nas!

 

Przeczytaj Regulamin Pracowni Otwierania Kultury tegorocznej edycji programu Pracowni. Załącznik nr 1 do Regulaminu (Umowa z Uczestnikiem dostępny TUTAJ)

Rekrutacja zakończona.

 

Instytucje zakwalifikowane do Programu:

 

 • Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Fundacja Ośrodka KARTA

 • Muzeum Warszawy

 

TUTAJ znajdziesz dodatkowe informacje na temat sposobu działania Pracowni.

 

Patronat honorowy

 

 


Grafiki wykorzystane na stronie: baner -Poważne Studio CC BY SA 4.0 oraz infografika – Lizurej CC BY SA 4.0, wykorzystane materiały: Christian Wad, DK, CC BY SA 3.0 htpp://bit.ly/2nMEfXX