Publikacje ?>

Publikacje

Domena publiczna w instytucjach kultury. Instrukcja

okładka_domena-publiczna-w-instytucjach-dziedzictwa_male-166x240Przystępna i praktyczna pozycja, w której omówione zostają możliwości wykorzystania i upowszechniania domeny publicznej przez instytucje dziedzictwa. Po jej przeczytaniu czytelnikowi lub czytelniczce nie obce będą zawiłości prawne, w tym związane z utworami osieroconymi oraz technologiczne, które towarzyszą upublicznianiu domeny publicznej w internecie.

Publikacja jest dostępna w formacie PDF TUTAJ.

Otwarte zabytki. Digitalizacja

okładka-mała-240x169Publikacja podsumowuje działania wykonane w ramach trzech edycji projektu „Otwarte Zabytki digitalizacja”, w ramach którego digitalizowano wybrane zasoby archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu. Zawiera szereg praktycznych wskazówek dla urzędów, które chciałyby realizować podobne projekty u siebie. Omawia kwestie techniczne, prawne i organizacyjne.

Pobierz publikację (PDF).

Otwartość w instytucjach kultury. Raport z badań

raport-mini-183x240Na przestrzeni ostatnich lat rozwój nowych technologii znacząco zmienił nie tylko oblicze instytucji sektora GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea), ale także samą publiczność muzeów i instytucji dziedzictwa, a – co za tym idzie – także jej oczekiwania, przyzwyczajenia czy sposoby interakcji z dziedzictwem.

W badaniach, jakościowych i ilościowych – została przedstawiona diagnoza stanu wdrażania otwartości przez polskie instytucje GLAM oraz analiza przebiegu tego procesu w wybranych instytucjach z punktu widzenia koniecznych kompetencji, najważniejszych wyzwań oraz najczęściej napotykanych przeszkód. Pozwoliło to zidentyfikować obszary, w których instytucjom wkraczającym w otwartość należy dostarczyć wsparcia. Stanowi to ważny punkt odniesienia dla naszej współpracy z instytucjami kultury.

Pobierz publikację (PDF).

Wizja lokalna. Twoja wizja na lokalność

okładka-Wizja-lokalna-163x240W ramach programu „Wizja lokalna” nawiązaliśmy współpracę z instytucjami dziedzictwa i z organizacjami pozarządowymi, testując możliwości serwisu Otwarte Zabytki i powiązanych z nim narzędzi. W ten sposób powstało osiem projektów koncentrujących się na lokalnym dziedzictwie i jego znaczeniu dla lokalnej społeczności. Działania w ramach programu „Wizja lokalna” zostały zrealizowane w Gdańsku, łódzkich Bałutach, katowickim Dębie, warszawskiej Radości, Oleśnicy, Zduńskiej Woli i w Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Niniejsza publikacja – będąca zapisem przebiegu naszej pracy w ramach programu „Wizja lokalna” – zawiera wszystkie komponenty, które złożyły się na program, a więc wykłady, szkolenia i webinaria oraz studia przypadków z każdej z uczestniczącej w programie instytucji.

Pobierz broszurę oraz studia przypadków (PDF).

Przewodnik po otwartości w publicznych instytucjach kultury

Selection_165-240x186Przewodnik po otwartości w publicznych instytucjach kultury powstał dzięki współpracy zespołu Creative Commons Polska i Biura Europejskiej Stolicy Kultury / Instytutu Kultury Miejskiej z Gdańska. Jest to przewodnik o różnych modelach otwartości prawnej i edukacyjnej w instytucjach kultury, który zawiera przegląd narzędzi prawnych takich jak oznakowania domeny publicznej, licencje Creative Commons, oraz rekomendacje dotyczące poza prawnej otwartości i angażowania odbiorców poprzez zgodę na ponowne wykorzystanie zasobów i kolekcji instytucji.

Pobierz publikację w formacie PDF.

KULTUROTWÓRCY – niekulturocentryczny raport o kulturze

kulturotworcy_small-240x180Bohaterami badania nie są twórcy strategii z ministerstw, czy jednostek samorządu terytorialnego, lecz zaangażowani pracownicy różnych podmiotów prowadzących działalność kulturalną. Kulturotwórcy to organizatorzy i animatorzy życia kulturalnego w miastach– współpracownicy prywatnych i publicznych instytucji kultury. Przyglądamy się zarządzaniu kulturą z ich perspektywy, przede wszystkim jednak przyglądamy się im samym: ich motywacjom i problemom, ale też oddolnym innowacjom i działaniom, które być może warto propagować. Zastanawiamy się nad tym, kim są i dlaczego zajmują się kulturą, a nie czymś innym. Zakładamy, że problemy i napięcia, które są ich udziałem, są też w pewnej mierze problemami polskiej kultury.

Pobierz PDF.