Pracownia Otwierania Kultury Menu

Dołącz do pracowni

Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe

Pracownia Otwierania Kultury to przestrzeń laboratoryjna wspierająca publiczną misję instytucji kultury poprzez przybliżanie otwartych cyfrowych zasobów dziedzictwa ich odbiorcom. Pracownia służy dzieleniu się wiedzą, budowaniu kompetencji i tworzeniu narzędzi.

Pracownia Otwierania Kultury w roku 2017 zaprosiła do współpracy cztery instytucje: Muzeum Historii Polski, Partnera programu oraz trzy instytucje wyłonione w konkursie: Muzeum Narodowe w Warszawie, Ośrodek KARTA oraz Muzeum Warszawy. Cztery zespoły, złożone z pracowników tych instytucji, przy wsparciu ekspertów współpracujących z Pracownią, pod okiem dwóch doświadczonych mentorek tworzą cztery prototypy rozwiązań udostępniających ich cyfrowe zasoby.

Jak mogę się włączyć?

Jeśli jesteś pracownikiem instytucji kultury, projektantem, grafikiem, specjalistą od UX, badaczem lub ekspertem zainteresowanym procesem, który prowadzimy w Pracowni i chciał(a)byś indywidualnie dołączyć do aktualnych prac, napisz do nas: otwartakultura@centrumcyfrowe.pl.

Jeśli reprezentujesz instytucję, która chciałaby wspólnie z zespołem Pracowni stworzyć narzędzie cyfrowe skrojone na miarę Waszych potrzeb, dostosowane do misji, zasobów i możliwości budżetowych, którymi dysponujecie, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe