Pracownia Otwierania Kultury Menu

Poznaj naszą ofertę

Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe

Pracownia Otwierania Kultury gromadzi przedstawicieli instytucji kultury, badaczy społecznych, projektantów, programistów i ekspertów, którzy wspólnie pracują na rzecz innowacji w zakresie łączenia ludzi z cyfrowymi zasobami kultury.

Specjalizujemy się w działaniach obejmujących wszystkie elementy procesu cyfryzacji dziedzictwa: digitalizacji, porządkowaniu stanu prawnego, otwartym udostępnianiu, budowaniu narzędzi i rozwiązań technologicznych, opracowywaniu strategii cyfrowych oraz budowaniu zaangażowania różnych grup odbiorców w wykorzystywanie i przetwarzanie tych zasobów.

Współpracując z instytucjami kultury, stawiamy na otwartość i zrównoważone rozwiązania, skrojone na potrzeby instytucji publicznych i zgodne z ich misją. Otwartość rozumiemy szeroko – jako otwartość na odbiorcę, otwartość na osoby o szczególnych potrzebach, otwartość technologiczną i prawną produktów i zasobów, która umożliwia swobodne dzielenie się wiedzą oraz otwartość na zmiany i gotowość adaptowania się do nowych okoliczności. Przekłada się ona na inkluzywność tworzonych rozwiązań, przejrzystość procesu dla wszystkich zaangażowanych we współpracę oraz równy dostęp do wiedzy oraz uważność na potrzeby użytkowników.

Powiązane z tym jest promowanie ekologii praktyk instytucjonalnych, czyli dbałości o racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, preferowanie rozwiązań nastawionych na długie trwanie, adaptacje i aktualizacje oraz troska spójność rozwiązań i produktów z misją, specyfiką i społeczną rolą publicznych instytucji kultury.

Jeśli jesteś przedstawicielem instytucji kultury i poszukujesz wsparcia w zakresie:

  • digitalizacji zasobów dziedzictwa,
  • porządkowania stanu prawnego zasobów,
  • udostępniania cyfrowych zasobów,
  • tworzenia narzędzi i rozwiązań technologicznych,
  • opracowywaniu strategii cyfrowych,
  • budowaniu zaangażowania publiczności,

skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jaki sposób możemy pomóc Ci znaleźć rozwiązania odpowiadające potrzebom, misji i profilowi Twojej instytucji.

Napisz do nas: otwartakultura@centrumcyfrowe.pl

Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe