Pracownia Otwierania Kultury Menu

O nas

Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe

Program Otwarta Kultura realizuje działania, których wspólnym mianownikiem jest budowanie możliwie najpełniejszej dostępności dóbr kultury. Poprzez otwartość rozumiemy przede wszystkim dzielenie się zasobami kultury w internecie, publikowanie ich na licencjach pozwalających na swobodny dostęp i ponowne wykorzystanie (re-use).

Centrum Cyfrowe oraz Creative Commons Polska od niemal dekady pomagają instytucjom kultury wdrażać nowe, otwarte modele dzielenia się cyfrowym dziedzictwem kultury. W ramach programu „Otwarta kultura” wspieramy instytucje kultury we wdrażaniu procesów otwartej digitalizacji i udostępniania zasobów, stymulowaniu ich przetwarzania oraz budowaniu opartych na zaufaniu relacji z odbiorcami.

Zespół

Współpracownicy

Jury konkursowe 2017

Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe