Pracownia Otwierania Kultury Menu

O nas

Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe

Program Otwarta Kultura realizuje działania, których wspólnym mianownikiem budowanie możliwie najpełniejszej dostępności dóbr kultury. Poprzez otwartość rozumiemy przede wszystkim dzielenie się zasobami kultury w internecie, publikowanie ich na licencjach pozwalających na swobodny dostęp i ponowne wykorzystanie (re-use).

Centrum Cyfrowe oraz Creative Commons Polska od niemal dekady pomagają instytucjom kultury wdrażać nowe, otwarte modele dzielenia się cyfrowym dziedzictwem kultury. W ramach programu „Otwarta kultura” wspieramy instytucje kultury we wdrażaniu procesów otwartej digitalizacji i udostępniania zasobów, stymulowaniu ich przetwarzania oraz budowaniu opartych na zaufaniu relacji z odbiorcami.

Zespół

Mentorki

Współpracownicy

Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe