Pracownia Otwierania Kultury jest częścią Fundacji Centrum Cyfrowe

Czym są licencje Creative Commons?

Animacja edukacyjna wyjaśniająca w prosty sposób zasady publikowania treści w oparciu o licencje Creative Commons.

Film powstał w ramach projektu Spółdzielnia “Wiedza”, wyrastającego z doświadczenia Centrum Cyfrowego Projekt: Polska zgromadzonego podczas licznych szkoleń dla organizacji pozarządowych i instytucji kultury, a dotyczących prawa autorskiego, tzw. otwartych zasobów i wolnych licencji. Projekt to działania edukacyjne dla liderów NGO  z całej Polski, w ramach którego  zachęcamy uczestników do świadomego, legalnego korzystania  z treści dostępnych w internecie oraz do dzielenia się wiedzą i twórczością własnej organizacji z pomocą licencji Creative Commons. Realizujemy również kampanię informacyjną, mająca na celu zaangażowanie III sektora do aktywności na rzecz udostępniania zasobów edukacyjnych tworzonych ze środków publicznych.