Pracownia Otwierania Kultury jest częścią Fundacji Centrum Cyfrowe

Otwarty Kampus

Otwarty Kampus

Strona w formie interaktywnej mapy prezentuje inicjatywy, kawiarnie, usługi dostępne na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego. Pomysł stworzenia tej strony wyszedł od studentek Instytutu Kultury Polskiej, które uczestniczyły w cyklu warsztatów realizowanych przez Pracownię Otwierania Kultury w ramach Projektu Powiśle w roku akademickim 2017/2018.

Jednym z celów projektu było zainicjowanie nowych relacji UW z najbliższym otoczeniem – zarówno z instytucjami lokalnymi, jak i mieszkańcami Powiśla. Na podstawie prowadzonych badań i obserwacji,  studentki podjęły decyzje, że dla osiągnięcia tego celu potrzebna jest strona z mapą Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego. 

Nasza rola w projekcie

To może zaskakiwać, ale mimo, że Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskiego to duża przestrzeń pełna historycznych budynków, inicjatyw, kawiarni i usług dedykowanych nie tylko studentom i studentkom, nie doczekał się jeszcze swojej strony internetowej. Dlatego we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim postanowiliśmy ten prosty pomysł wdrożyć w życie.

Nasze zadania

Partnerzy w projekcie

Uniwersytet Warszawski