Pracownia Otwierania Kultury jest częścią Fundacji Centrum Cyfrowe

Sulejówek po sąsiedzku

Sulejówek po sąsiedzku

Archiwum Społeczne Sulejówka to partnerskie przedsięwzięcie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejówku, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz Towarzystwa Przyjaciół Sulejówka. Archiwum istnieje od 2016 roku i gromadzi materiały dotyczące lokalnej historii. Są to głównie zdjęcia, ale także nagrane lub spisane wspomnienia. Poznaj zdjęcia i opowieści mieszkanek i mieszkańców ze zbiorów Archiwum Społecznego Sulejówka utworzonego w 2016 r.

Nasza rola w projekcie

Stworzony przez Pracownię Otwierania Kultury portal Sulejówek po Sąsiedzku umożliwił zaprezentowanie tych materiałów w sposób, który umożliwia spojrzenie na historię Sulejówka nie tylko przez pryzmat postaci Józefa Piłsudskiego. Istotnym elementem serwisu jest interaktywna mapa Sulejówka, która w prosty sposób umożliwia powiązać współczesne punkty miasta z materiałami zgromadzonymi przez Archiwum Społeczne Sulejówka.

Zadaniem portalu „Sulejówek po sąsiedzku” jest nie tylko udostępnianie zbiorów Archiwum Społecznego Sulejówka, ale również zachęcenie kolejnych mieszkańców i mieszkanek do podzielenia się swoimi wspomnieniami o Sulejówku. Dlatego też w trakcie projektowania serwisu zespół Pracowni Otwierania Kultury dużo uwagi poświęcił na analizę grup docelowych, zdefiniowanie ich potrzeb oraz testowanie z nimi wdrażanych rozwiązań.

Dzięki temu stworzyliśmy serwis na tyle atrakcyjny, że praktycznie od momentu jego premiery do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejówku oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zgłaszają się osoby, które chcą podzielić się swoimi pamiątkami i wspomnieniami.

Nasze zadania