Pracownia Otwierania Kultury jest częścią Fundacji Centrum Cyfrowe

Raport „Kultura w pandemii”

Doświadczenie polskich instytucji kultury

Raport prezentuje wyniki badań dotyczących niezwykle trudnego okresu – minionego roku globalnej pandemii, która przyniosła liczne restrykcje, zmusiła wiele osób do pracy i edukacji zdalnej, a dla wielu była doświadczeniem trudnym emocjonalnie i wymagającym organizacyjnie.

Obserwując strategie radzenia sobie z wyzwaniami globalnej pandemii przez polskie instytucje kultury, postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej doświadczeniu ich pracowników i pracowniczek. W raporcie przedstawiamy wyniki badań prowadzonych jesienią i zimą 2020/2021, w których staraliśmy się zrozumieć, jakie zmiany w funkcjonowaniu instytucji kultury w Polsce – zarówno w organizacji pracy, jak i ofercie dla publiczności – spowodowała pandemia COVID-19.

Stawiamy również pytania o to, z czego wynikają wyzwania związane z działalnością online i pracą zdalną, z którymi mierzą się pracownice i pracownicy instytucji kultury. Jesteśmy bowiem przekonani, że nowe sposoby działania i praktyki wypracowane w czasie pandemii mogą zostać z nami na dłużej.

Premiera raportu

Zespół

Realizacja badania i opracowanie raportu:
Anna Buchner
Agnieszka Urbańska
Maria Wierzbicka

Redakcja i przygotowanie raportu:
Natalia Cetera
Aleksandra Janus

Współpraca:
Karolina Szczepaniak

Skład i projekt graficzny:
Tomasz Głowacki

Wydawca badania:

Partner projektu: