Pracownia Otwierania Kultury jest częścią Fundacji Centrum Cyfrowe

Transformator kultury | webinaria

Zapraszamy na cykl 6 webinarów o tym jak organizować i prowadzić projekty, wystawy i inne wydarzenia kulturalne w sieci oraz promować zbiory i kolekcje instytucji kultury online. Webinaria dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.

Cykl webinariów

Moduł 1: 29.09. godz. 11:00-12:30 prowadzi: Krzysztof Urbański

Tworzenie strategii produktów IT w odniesieniu do celów instytucji i możliwości organizacyjnych (w tym zdefiniowanie wyzwań instytucji w oparciu o strategię, grupy docelowej, celów produktu). 

Zarejestruj się tutaj.

Moduł 2: 01.10. godz. 10:30-12:00 prowadzi: Karolina Szczepaniak

Metodyki, etapy i narzędzia prowadzenia prac IT w instytucjach kultury (w tym metodyki zwinne, user centered design, wizja produktu, organizacja zespołu, budowa, życie narzędzia po wdrożeniu)

Zarejestruj się tutaj.

Moduł 3: 06.10. godz. 11:00-12:30 prowadzi: Magdalena Miernik

Wątki prawne związane z wyborem dostawcy i zawieraniem umów IT (umowa o dzieło a umowa zwinna, prawa autorskie do kodu, neutralność technologiczna, zapisy gwarancyjne).

Zarejestruj się tutaj.

Moduł 4: 13.10. godz. 11:00-12:30 prowadzą: Paulina Chodnicka, Grzegorz Pindelski

Narzędzia i sposoby organizowania wydarzeń kulturalnych online (koncerty, spektakle, czytania, spotkania z twórcami/artystami, wirtualne oprowadzania).

Zarejestruj się tutaj.

Moduł 5: 19.10. godz. 11:00-12:30 prowadzi: Dorota Orzeszek

Dostępność narzędzi, stron internetowych, wydarzeń online dla osób z niepełnosprawnościami (w tym zgodność z art. 5 ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych). 

Zarejestruj się tutaj.

Moduł 6: 26.10. godz. 10:30-12:00 prowadzi Aleksandra Janus

Metody, techniki i narzędzia pomagające zorganizować pracę pracowników instytucji kultury online (w tym narzędzia online, konfiguracja sprzętu, zespoły online).

Zarejestruj się tutaj.

Pobierz plakat w PDF.


Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu “Kultura w sieci”.