Pracownia Otwierania Kultury jest częścią Fundacji Centrum Cyfrowe

Gdzie jest PUBLICZNOŚĆ w instytucjach kultury? | dyskusja

Partycypacja w kulturze powinna oznaczać czynne włączenie publiczności w funkcjonowanie instytucji. W ramach Dnia Domeny Publicznej zapraszamy na dyskusję o strategiach, dzięki którym bierni odbiorcy sztuki stają się aktywnymi uczestnikami procesów zachodzących w instytucji kultury – współtwórcami projektów, wystaw, a nawet programów merytorycznych. Poznacie także przykłady praktyk z Polski i Europy, które z sukcesem budują modele partycypacyjne w instytucjach kultury.

Rejestracja, czas i miejsce

O spotkaniu

Naszymi gośćmi będą:

Aktywna partycypacja w kulturze jest wartością, która buduje kapitał społeczny i ludzki, tworzy poczucia przynależności, buduje poczucia bezpieczeństwa, wspiera kreatywność i innowacyjność.

Przyjęcie przez instytucje kultury partycypacyjnego modelu działania wymaga jednak od nich zmiany w sposobie myślenia o relacji z odbiorcami ich działań. To nowy zestaw kompetencji, które instytucje kultury muszą pozyskać, także by móc sprawnie operować w środowisku cyfrowym.

Podczas dyskusji będziemy rozmawiać o wartości działań partycypacyjnych w kulturze cyfrowej, dobrych praktykach i niezbędnych kompetencjach do wprowadzenia takiego myślenia do codziennych działań instytucji.

Dzień Domeny Publicznej 2024

Spotkanie jest częścią obchodów Dnia Domeny Publicznej. 1 stycznia kolejne utwory przeszły do domeny publicznej, stając się częścią ogólnie i bezpłatnie dostępnego zbioru, z którego można korzystać bez ograniczeń. Wśród nich znajdziecie m.in. “Koziołka Matołka” autorstwa Kornela Makuszyńskiego.

Przejście twórczości do domeny publicznej to jednak dopiero pierwszy krok. Kolejnym, gwarantującym korzystanie z bogactwa zasobów, jest zaangażowanie różnych społeczności, by chciały i umiały z nich korzystać – czerpać z nich wiedzę, tworzyć nowe utwory lub wzbogacać istniejące.