Pracownia Otwierania Kultury jest częścią Fundacji Centrum Cyfrowe

Jak polskie instytucje kultury radzą sobie w czasie pandemii?

Jak polskie instytucje kultury radzą sobie w czasie pandemii? Zapytaliśmy o to ich pracowników i pracownice. W wydanym przez Fundacje Centrum Cyfrowe raporcie „Kultura w pandemii”. Doświadczenie polskich instytucji kultury” sprawdzamy, jakie zmiany w funkcjonowaniu instytucji kultury w Polsce – zarówno w organizacji pracy, jak i ofercie dla publiczności – spowodowała pandemia COVID-19.

Obserwując strategie radzenia sobie z wyzwaniami globalnej pandemii przez polskie instytucje kultury, postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej doświadczeniu ich pracowników i pracowniczek. W raporcie „Kultura w pandemii” przedstawiamy wyniki badań prowadzonych jesienią i zimą 2020/2021, w których staraliśmy się zrozumieć, jakie zmiany w funkcjonowaniu instytucji kultury w Polsce – zarówno w organizacji pracy, jak i ofercie dla publiczności – spowodowała pandemia COVID-19.

Stawiamy również pytania o to, z czego wynikają wyzwania związane z działalnością online i pracą zdalną, z którymi mierzą się pracownice i pracownicy instytucji kultury. Jesteśmy bowiem przekonani, że nowe sposoby działania i praktyki wypracowane w czasie pandemii mogą zostać z nami na dłużej.

Z czego wynikają wyzwania związane z działalnością online i pracą zdalną w instytucjach kultury?

Publikacja raportu była okazją do zorganizowania dyskusji na temat wyzwań, z którymi mierzą się instytucje kultury w czasie pandemii. W naszej dyskusji wzięli udział:

Wnioski z raportu „Kultura w pandemii”