Pracownia Otwierania Kultury jest częścią Fundacji Centrum Cyfrowe

Transformator kultury – webinaria

W oparciu o stworzony przez nas wiosną 2020 Transformator kultury stworzyliśmy cykl 6 webinarów poświęconych temu, jak organizować i prowadzić projekty, wystawy i inne wydarzenia kulturalne w sieci oraz promować zbiory i kolekcje instytucji kultury online. Webinaria dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.

Poniżej prezentujemy zapis webinariów, które obyły się między 29. września a 26. października 2020 r. Każdemu nagraniu towarzyszą materiały edukacyjne, wydane w formie broszury, przygotowane w oparciu o treści przedstawione podczas webinarium. Materiały można pobrać w wersji PDF.

Moduł 1: Tworzenie strategii produktów IT w odniesieniu do celów instytucji i możliwości organizacyjnych (w tym zdefiniowanie wyzwań instytucji w oparciu o strategię, grupy docelowej, celów produktu).
Prowadzący: Krzysztof Urbański

Moduł 2: Metodyki, etapy i narzędzia prowadzenia prac IT w instytucjach kultury (w tym metodyki zwinne, user centered design, wizja produktu, organizacja zespołu, budowa, życie narzędzia po wdrożeniu).
Prowadząca: Karolina Szczepaniak

Moduł 3: Wątki prawne związane z wyborem dostawcy i zawieraniem umów IT (umowa o dzieło a umowa zwinna, prawa autorskie do kodu, neutralność technologiczna, zapisy gwarancyjne).
Prowadząca: Magdalena Miernik

Moduł 4: Narzędzia i sposoby organizowania wydarzeń kulturalnych online (koncerty, spektakle, czytania, spotkania z twórcami/artystami, wirtualne oprowadzania).
Prowadzący: Paulina Chodnicka, Grzegorz Pindelski

Moduł 5: Dostępność narzędzi, stron internetowych, wydarzeń online dla osób z niepełnosprawnościami (w tym zgodność z art. 5 ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych). 
Prowadząca: Dorota Orzeszek

Moduł 6: Metody, techniki i narzędzia pomagające zorganizować pracę pracowników instytucji kultury online (w tym narzędzia online, konfiguracja sprzętu, zespoły online).
Prowadząca: Aleksandra Janus