Pracownia Otwierania Kultury jest częścią Fundacji Centrum Cyfrowe

Przygotowaliśmy dla Was mapę drogową prowadzenie projektów cyfrowych

Mapa drogowa poprowadzi Was przez skrót najważniejszych pytań, które musicie sobie zadać realizując projekt digitalizacyjny. Jej rozwinięcie znajdziecie w opracowanej przez nas publikacji “Cyfrowe dziedzictwo kultury. Jak przygotować się do digitalizacji i udostępniania kolekcji w sieci”.

Praca z checklistą ułatwi Wam planowanie i zarządzanie projektem, pozwoli też na bieżąco kontrolować przebieg projektu, reagować na wyzwania i zawczasu przewidywać pułapki.