Pracownia Otwierania Kultury jest częścią Fundacji Centrum Cyfrowe

Droga do sukcesu w projektach digitalizacyjnych

W zeszłym roku wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego opracowaliśmy publikację “Cyfrowe dziedzictwo kultury. Jak przygotować się do digitalizacji i udostępniania kolekcji w sieci”. Jej konstrukcja i zawartość ma za zadanie przeprowadzić osobę zainteresowaną przez wszystkie etapy takiego projektu.

Nie każda część tej publikacji będzie jednakowo użyteczna dla wszystkich czytelników – zależy to od skali projektu i poziomu zaawansowania zarówno jego samego, jak i instytucji. Można więc podejść do niej selektywnie i wdrożyć wybrane, najbardziej pomocne na danym etapie fragmenty lub też przeczytać ją w całości, a następnie dobrać proponowane rozwiązania adekwatnie do potrzeb.

Jednym z elementów, z którym można zapoznać się niezależnie jest mapa drogowa, która ma za zadanie przeprowadzić kadry instytucji kultury krok po kroku przez działania związane z digitalizacją i udostępnianiem zasobów kultury. Punktem wyjścia są potrzeby odbiorców, a punktem dojścia – mądre i skuteczne docieranie do publiczności online za pośrednictwem udostępnianych zasobów kultury.

Zachęcamy do zapoznania się z “Projektem digitalizacyjnym krok po kroku” i odkrywanie publikacji według klucza najpilniejszych potrzeb, adekwatnych do etapu, na jakim czytelnik/czytelniczka aktualnie się znajduje.